Varend Monument

Een schip kan een varend monument worden als het ouder is dan vijftig jaar en een Nederlandse ligplaats heeft of onder Nederlandse vlag vaart. Voorts moet het meer dan vijftig jaar geleden beeldbepalend op de Nederlandse wateren zijn geweest of typerend binnen de ontwikkeling van de Nederlandse scheepsbouw. Op 2 november 2005 is een aanvraag ingediend bij de Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig t.b.v. de inschrijving in het register van varende monumenten. De aanvraag is in behandeling genomen en de twee beoordelaars hebben medio november 2005 De Hoop bezocht en aan een inspectie onderworpen. Per 01-12-2005 heeft definitieve registratie plaatsgevonden. de Hoop ingedeeld is ingedeeld in categorie A. Het ensemble stuurhut, roef en romp borgen het monumentale karakter van het schip.

Registratie Varend Monument

Categorie
Status
Omschrijving
Rode diesel
A1

Geheel monumentaal

Alle drie onderdelen van het schip bevinden zich in een staat die overeenkomt met het oorspronkelijk gebruik, de bouwwijze en het uiterlijk van het scheepstype.

toegestaan
A2

Voldoende monumentaal

Alle drie onderdelen van het schip bevinden zich minstens in een staat waarbij uiterlijk en relatie met het oorspronkelijk gebruik van dat scheepstype is behouden.

toegestaan
A3

Beperkt monumentaal

Alle drie onderdelen van het schip bevinden zich minstens in een staat waarbij herkenbaarheid en uiterlijk van dat scheepstype en het oorspronkelijk gebruik in grote lijnen is behouden.

toegestaan
B

In potentie monumentaal

Tenminste de romp van het schip bevindt zich in een staat waarbij de herkenbaarheid met het oorspronkelijk gebruik en uiterlijk van dat scheepstype geen geweld is aangedaan. Voor het schip is een restauratieplan aanwezig dat ten minste voldoet aan de eisen van categorie A3

toegestaan
C

Niet monumentaal

Hierin zijn de overige schepen opgenomen die niet voldoen aan de voorgaande categorieën.

niet toegestaan