Stichting Hagenaar-de Hoop

Fiscaalnummer/RSIN: 813007380

Bankrekeningnummer: NL32INGB0004535552 t.n.v. Stichting Hagenaar de Hoop

Uittreksel kamer van koophandel
Statuten Stichting Hagenaar-de Hoop
Beleidsplan
Afrekening stichting 2016
Afrekening stichting 2017
Afrekening stichting 2018
Afrekening stichting 2019
Afrekening stichting 2020
Afrekening stichting 2021
Afrekening stichting 2022
Afrekening stichting 2023

Doelstelling van de stichting:

  1. De Stichting heeft ten doel het in stand houden van het varend erfgoed motorschip “de Hoop” en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.
  2. De stichting heeft geen winstoogmerk en tracht haar doel onder andere te verwezenlijken door het werven van fondsen, onder andere door het organiseren van activiteiten; alle andere wettelijke middelen, welke voor het gestelde doel bevorderlijk zijn.

Hoofdactiviteiten:

  • Het volgen van wet en regelgeving om het varen met de Hoop, nu en in de toekomst veilig te stellen. Tastbare resultaten zijn de installatie van een AIS (automatic indentification system) en een tweede marifoon.
  • Het periodiek begeleiden van het onderhoud, bikken, krabben, schuren en verven van de Hoop. Verfraaien en conserveren.
  • Begeleiden van hellingbeurten en het laten uitvoeren van periodiekencontroles van gasinstallatie en brandblussers.
  • Het actueel houden van het Communautair binnenvaart certificaat ook wel certificaat van onderzoek ( CVO ) genoemd. De Hoop is gecertificeerd t/m het jaar 2023

Bestuur en beloning van het bestuur

Het bestuur werkt pro deo. Zie recent uitreksel van de kamer van koophandel voor huidig bestuur.

Contactpersoon
Henk Fassotte
email henkfassotte@me.com