Home

ANBI status voor de Stichting Hagenaar de Hoop

Categorie: Algemeen

Wist u dat op 12 oktober 2017 de Stichting de Hagenaar de Hoop de ANBI status door de belastingdienst is toegekend?

Het jaar 2018 is al een eind op weg en u kunt nog een gift overmaken, die gelet op de ANBI status aftrekbaar is bij uw aangifte in 2019 over 2018. De Hoop heeft in 2016 een hellingbeurt gehad en moet in 2021, vijf jaar later weer de helling op.

Het stichtingsbestuur is nu al weer aan het sparen voor deze helling beurt waar we zeker zo’n 15.000 euro voor nodig hebben. Spaart u mee door uw gift over te maken op bankrekeningnummer: NL32INGB0004535552 tnv Stichting Hagenaar de Hoop.
Bij voorbaat dank.

Henk Fassotte, penningmeester.