Home

Skanfonds steunt restauratie van MS De Hoop met €10.000

Categorie: Algemeen

Skanfonds geeft €10.000 voor de restauratie van de Hoop. Inmiddels is dan ook het grootste deel project van start gegaan: Een hellingbeurt met laswerkzaamheden, een verfbeurt van het onderwaterschip en de technische keuring. Op 14 mei 2011 is het schip naar de werf in Delft gevaren en weer terug op haar plek. Ook de keuken wordt de komende tijd flink aangepakt. De koelkasten, het werkblad en het fornuis worden vervangen. Daarnaast zal op korte termijn de elektrokast van het schip worden heringericht.

Het motorschip de Hoop was al lang toe aan groot onderhoud. Onder leiding van de technische commissie zullen er in 2011-2012 vijf deelprojecten worden uitgevoerd voor een totale begroting van ongeveer €18.000. Verschillende fondsen en stichtingen zijn aangeschreven om fondsen te werven voor de plannen. Skanfonds staat voor een samenleving waarin ieder mens telt en mensen elkaar helpen. Vanuit katholieke inspiratie en traditie steunt Skanfonds organisaties die zich richten op de versterking van sociale cohesie, de zorg voor kwetsbare mensen, en het behoud van materieel en immaterieel religieus erfgoed. De inkomsten van de stichting bedragen ca. 10 miljoen euro per jaar. Op de website www.skanfonds.nl staat meer informatie en hoe financiering voor projecten kan worden aangevraagd.